Medlemskap


Medlemsavgift är 100 kr och då ingår årsskrift och programblad. Bankgiro 5730-2671, ange namn, adress och gärna email.

Om du vill hyra vår fina Tumbergstuga så ring 073-3766886 eller 070-6170797

Editerad av: Patrik Danielsson (2018-11-12 13:37:23)