Årsmötet 2016

Hembygdsföreningens ordinarie årsmöte gick av stapeln den 18 mars i Hembygdsgården.Efter sedvanliga förhandlingar och val så bjöds alla deltagare på kaffe med hembakta bullar och kakor från välfyllda fat.

Efter kaffet höll Anna Schulte ett mycket intressant och uppskattat föredrag med fina bilder från sitt ideella arbete för Nepal. Ett Nepal som drabbades av stora jordbävningar som ytterligare försvårade livet för en redan luttrad befolkning.

Efter lotteridragningen som sista punkt för mötet så vände en nöjd skara deltagare hemåt i den sena kvällen.