LILLA DALEN

 

Sedan mitten av 1970-talet har Vårby-Fittja hembygdsförening (och våra organisatoriska föregångare) disponerat torpet Lilla Dalen, numera beläget i närheten av Lilla Dalens begravningsplats, i Botkyrka kommun, och fortfarande ganska nära Tullingesjön mellan Tumba och Alby.

Någon gång i mitten av 1970-talet var vi några som kom cyklande genom botkyrkalandskapet, med en 1800-tals karta som vägvisare, och fann torpet Lilla Dalen övergivet, uppbrutet, men kulturhistoriskt välbevarat.

Torpet tillhör nu Botkyrka kommun, men var ursprungligen ett dagsverkstorp under Älvesta säteri. Därav den röd-gula färgsättningen. Tillsammans med granntorpen Stora Dalen och Nyrödjan (båda nu borta) anlades det under 1800-talet. Nuvarande byggnaden är från början av 1900-talet. Av uthusen finns bara grunder kvar. Torpet Rönneboda vid Flottsbro är likartat och hörde även det tidigare till Älvesta.

De första åren som skyddare av Lilla Dalen-torpet var en strid mot inbrott, vandaler och förfall. Omkring 1990 gjorde Botkyrka kommun en betydande insats med omläggning av tak, ommurning av skorsten m.m, som räddade huset från den fortsatta nedgången. Olika omständigheter gjorde dock att upprustningen avbröts innan den var helt slutförd. Föreningen har därefter bl.a. lagt om taket på förstukvisten.

Lilla Dalen är ett att få genuina dagsverkstorp som ännu finns bevarade i dessa trakter och Vårby-Fittja hembygdsförening strävar efter att det så ska förbli.

Det senaste spörsmålet har rört den magnifika eken vid Lilla Dalen. Föreningen har initierat åtgärder med uppstagning så att eken inte ska brytas sönder p.g.a. ålder och egen tyngd.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter