Båtsmanstorpet MYRSTUGAN

Olle MagnussonFotograf: Olle Magnusson

Båtmanstorpet Myrstugan var ursprungligen uppfört vid Albysjön i Vårby-Haga, vid Masmovägen, granne snett över vägen med tvättarbostället Hagalund. Tillhörigt Smista-Haga rote, hemvist för båtsmannen, marinsoldaten med soldat-tillnamnet Myrman nr 102 av Första Södermanlands roteringsbåtsmanskompani.

I början på 1980-talet var torpet svårt förfallet, balanserande på en efterlämnad ”sockertopp” i ett för övrigt bortgrävt sandtag. I samband med exploateringen av intilliggande Myrstuguberget var tanken att byggnaden skulle räddas och flyttas upp på berget (som stugan gett namn åt). Men istället kom den i mitten av 80-talet att hamna på f.d. borggården för 1975 nedbrunna Vårby herrgård, ”Vårby slott”, i nuvarande Vårby gård.

Den första båtsmannen Myrman i Myrstugan är känd från 1717-37, men det är osäkert hur gammal dagens byggnad egentligen är. Den skulle kunna innehålla delar av 1700-talsursprunget, men den tidsdräkt Huddinge kommun valde att återskapa vid restaureringen är 1800-talets. 1889 upphörde Myrstugan som båtsmanstorp.

Vid återuppförandet användes äldre byggnadsmetoder, bl.a. med lerklining av de insides timmerväggarna.

Myrstugan disponeras sedan återuppförandet av Vårby-Fittja hembygdsförening och ägs nu av kommunala Huge Fastigheter AB. Föreningen har under sommarhalvåret återkommande öppet i huset  med visning och olika program. Här uppfördes 1995 och 1996 ”Korpa Maja –spelet” av Harald Magnusson, som är upphovet till föreningens utdelning av Korpa Maja stipendiet. Den årliga folkfesten ”Vårbydagen”, med allehanda och brokiga inslag, arrangeras numera här på gårdsplanen framför stugan. Och från Vårby Brygga strax intill kan man under sommarhalvåret ta båten till Birka på Björkö.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter