ÅRET I VÅRBY-FITTJA 2014

Vårby-Fittja hembygdsförening / Hagalunds Tvätterimuseum är medlem i Sveriges Hembygdsförbund samt Arbetsam – Arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation

 

Under verksamhetsåret 2014-01-01 – 2014-12-31 har styrelsen bestått av följande personer:

Helene Müller ordförande, ansvarig för trädgården, delansvarig i serveringen

Olle Magnusson, v ordförande, föreståndare för Hagalunds tvätterimuseum, stugvärd för Hagalund och Lilla Dalen

Maj-Lis Johansson, sekreterare, stugvärd i Myrstugan

Agnes Le Fevre, kassör

Ronny Lindgren, ledamot ansvarig för Spelmansdagen Röda Caféet

Margareta Karlberg, ledamot stugvärd i Myrstugan

Maj Svendsen, ledamot ansvarig för trädgården och kolonilotterna

Per-Arne Andersson, ledamot medansvarig för trädgårdsskötsel

Jeanette Lindström, ledamot och vakt i Röda stugan

Revisorer: Maria Radon och Annelie Eriksson med Eva Waerner som ersättare

Valberedning: Björn Öijer (sammankallande), Jeanette Nordby Barfod och Mona Krooks

 

Utanför styrelsen har följande personer haft uppdrag:

Björn Öijer, med ansvar för Vårdkasen, Marta Radon med för ansvar serveringen i Tvätteribostaden samt Axel Magnusson som delar ansvaret för Lilla Dalen med Olle Magnusson.

 

Hemsidan: www.hembygd.se

 

Årets styrelse har haft 7 protokollförda sammanträden. Platsen har varit Hagalund.

Antalet betalade medlemskap var vid årets slut 109 varav 27 avser familjemedlemskap. Under verksamhetsåret har 13 nya medlemskap tecknats. Utöver dessa har vi drygt 10-talet adressater till vilka vi skickar information om verksamheten.

Harald Magnussons Minnesfond/Korpa Maja-stipendiet som delas ut av Vårby-Fittja hembygdsförening tilldelades Hembygdsambassadörerna

Fonden har 2014 fått en liten påfyllning genom gåvor.

 

Under året har bl.a. Roland Hansson  avlidit.

Årsmöte 20 mars

Som vanligt träffades vi till årsmöte i Mälarsalen i Mikaelskyrkan i Vårby Gård. Efter avslutade förhandlingar bjöds på klassiskt framfört av Sabine Beyer, violin och Berit Grossmann piano.

 

Avtal

Föreningen har tecknat ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan.

Det innebär bl.a. att vi kan få hjälp med marknadsföring av våra aktiviteter.

 

Våra jubileer

Vårby-Fittja hembygdsförening firade 30-år

I samband med vårens sista visning den 25 maj. Strålande sol ca 140 besökare och kommundirektör Vesna Jovic talade vackert om föreningen och Rolf Lindberg hade gjort en instruktiv utställning om ”Svenskbyn i Fittja” och inne i Tvättarbostaden fanns en kavalkad av gamla bilder från ”motståndsrörelsen” vid Fittja Bro, ur vilkens verksamhet Vårby-Fittja hembygdsförening vuxit fram. Vidare fanns det tre laptoppar med bild slinga: 1 Bilder tagna av området av Jörgen Svendsen, 2 Bilder ur en frimärkssamlares album, från tiden när Posten fanns kvar här och slutligen den 3:e med bilder från ett verksamhetsår i föreningen. Thore Ångqvist stod för service av datorerna och svarade på frågor.

 

Med 2014 har Hagalunds Tvätterimuseum

avslutat sitt tjugonde verksamhetsår sedan öppnandet i september 1994. Vilket firades med pompa och ståt den 7 september. Högtidstal hölls av Leif Magnusson, chef för Mångkulturellt Centrum i Fittja.  Solen sken. Sedvanlig konstutställning av våra 10 stammisar. I Röda stugan satt Thore Ångqvist och svarade på frågor angående Tvättarfamiljens, där vi lagt ut hustruns antavla. Kaffebryggarna gick för högtryck och 5 stycken 20-bitars tårtor försvann fort, trots att vi klämde ut extra bitar av varje. Vi räknar med ca 150 besökare.

Trots 20 års verksamhet är museet det enda särskilda tvätterimuseum som finns i Sverige.

Vanligen sköts museet och dess visningar av Olle men vid några tillfällen har också extra tvätterskorna Elin och Åsa Magnusson engagerats. Så t.ex under höstens visningar då tillströmningen av besökare bara ökade.

Genom fynd, gåvor och inköp så växer museets samlingar och kompletteras efter hand. Den under 2012 påbörjade inventeringen och katalogiseringen av museets föremål har inte slutförts under året.

Under 2014 har museet dessutom visats vid 7 entimmes-visningar för allmänheten har genomförts och dessutom har museet visats vid 15 tillfällen för olika inbokade grupper/studiebesök. Sammanlagt har Tvätterimuseet under året haft 734 besökare. Museet har under året bl.a. uppmärksammats med artiklar i Dagens Nyheter och Mitt i Huddinge/Botkyrka.

 

Boklådan

Då det för närvarande nästan alltid finns någon i Hagalund under veckorna så är det fritt fram att låna ur föreningens bibliotek vilket finns i hallen. För den som inte har vägarna till Tvättarbostaden finns möjlighet att beställa våra böcker och skrifter via vår hemsida.

 

Bykdagarna

För det mesta sitter en knypplerska i Röda Stugan när Tvätterimuseet har öppet för visningar på söndagar. Det är Jeanette Lindström som gärna låter besökare pröva på och så har flera gjort under 2014. Naturligtvis är det bra reklam, och vi hoppas på fler hantverkare.

 

 

Serveringen i Hagalund

Varje öppethållande i Tvätterimuseet inbjuder till fika i Tvättarbostaden. Där serveras det bara hembakat bröd till valfri dryck av kaffe, te eller choklad. Det finns även möjlighet för inbokade grupper att beställa fika i samband med besöket i Tvätterimuseet.

 

Spelmansdagen

15 juni vid Röda Cafét avhölls i år ute på gårdsplanen.  Sol, varmt och många besökare. Ronny Lindgren hade som vanligt ordnat med ett varierat utbud av musiker och musik. Helene Müller försökte sälja föreningens skrifter och böcker.

Under året har föreningen fått sätta upp affischer på anslagstavlan och lämna informationsmaterial inne i Röda Cafét.

 

 

Vårbydagen, som i år var förlagd till Vårby Gårds Centrum, drog inte så mycket besökare som vi hoppats på. Stundtals regnade det kraftigt. Hembygdsföreningen stod dock torrskodda inomhus.

 

”Vandringar i Vårby” ett samarrangemang mellan Vårby-Fittja hembygdsförening och Mikaels församling i Vårby gård. Tre söndageftermiddagar med tema: Upp ur vattnet, Verksamheter vid Vårby/Smista ån och Gravskick förr och nu.

 

Seniordagen

Liksom förra året inbjöd föreningen till en eftermiddags fika till självkostnadspris. Tema var frågan vad som eftervärlden kommer att komma ihåg om vår tid om 30 respektive 50 år. Hur förändras vår uppfattning om vad som är kultur och vad som ”måste” sparas. Hittade vi några svar? Nej men nya frågor! Solen sken och vi var 12 personer.

Myrstuguberget Föreningen har under våren medverkat vid ett tillfälle i Mälarblicks fritidskommitténs samlingar för Daglediga på Myrstugu-berget.

 

Vårens städdag den 12 april

hade god uppslutning, ett perfekt väder för utomhusaktiviteter. Dagen avslutades med God soppa och hembakat bröd

 

Höstens städdag den 25 oktober

 

Barn och Ungdomsverksamhet

Vid Myrstugan planerade vi för vandringar i Barna Hedenhös’ fotspår. Efter lång rekognosceringstur, en mycket varm dag, till grottan inne i Biotopskyddsområdet stod det helt klart att vi varit alltför optimistiska.

Det var en alldeles för svår väg för 7+are. Så vi förberedde ett alternativ nere vid Myrstugan. Tyvärr var det ingen som anmälde sig. Men Margareta, Maj-Lis, Thore och Helene gick ändå ner till Myrstugan och där blev det istället en improviserad historiestund med 12 barn som var nyfikna på det gamla huset.

Tillsammans för Vårby

Myrstugan har också varit mötesplatsen för introduktionen om Vårbys historia för de tre arbetslag av sommararbetande skolungdomar. Varje lag bestod av ca 30 ungdomar. Helene Müller berättade om vad som funnits runtomkring innan höghusen tog plats. Att t.ex. laget som skulle rensa i ravinen rensade kring det som varit kvarn, såg- och tröskverk vid den då vattenfyllda ravinen. Murat Erdal tog sedan varje lag upp till Korpberget och berättade Vårdkasens historia och på återvägen visade Helene den gamla järnåldersgården.

 

Hembygdsförbundet satsning tillsammans med Svenskt Friluftsliv och SLU med titel: Ung Hembygdsambassadör, har även i år varit en stor del av verksamheten. Liksom under 2013 hade Fritidsgården i Vårby gård, ett uppdrag att synliggöra Vårbys kulturhistoria vid avslutningen på kommunens Kulturmånaden. I år inleddes utbildningen av de 8 aspiranterna med en färd till Birka och 6 fick sina diplom av Viktoria Hallberg vid avslutningen på Historiska museet i höstas. I år prövade vi koncentrerad utbildning två dagar/helg sammantaget 8 dagar samt 4 halvdagar på Fritidsgården. Helene Müller höll i utbildningen av ungdomarna som med bravur genomförde 4 vandringar till formlämningar i Vårby under två regniga septemberdagar. Annonseringen hade i år lockat besökare från Stockholm och Täby.

Vi räknar med att arbeta vidare med samma grupp även under 2015.

 

Vårdkasen på Korpberget

Årets Vårdkase den XX oktober Björn Öijer höll som vanligt i arrangemanget. Innan vårdkasen tändes läste han ett avsnitt ur sin kommande bok om Vårby Gård på 70-talet. Dryga 100- talet vuxna hade tagit sig upp för berget. Numera en lite vådlig färd då trappan som leder upp till sista etappen är vådligt rank. Även i år var Fritidsgården stängd mellan 18 – 20 och personal och ungdomar befann sig på berget. Falska Gäss tog oss md sin musik och sång tillbaka i tiden. Tack till kommunen som bistått med uppbyggnaden av kasen utan den hjälpen står vi oss slätt.

 

Övrig verksamhet

I mars hade Helene en föreläsning om Vårbys historia för SFI elever på ABF i Vårby gård. Aktiva deltagare med många frågor och funderingar.

I juni Visning av Båtsmanstorpet för HjärtLungföreningen i Huddinge. Thore Ångqvist och Helene berättade om livet som Båtsman på 1700-och 1800-talen.

I oktober tog Helene emot samma grupp på besök i Röda stugan för beskådande av alla strykjärnen.

Myrstuguberget Föreningen har under våren medverkat vid ett tillfälle i Mälarblicks fritidskommitténs samlingar för Daglediga på Myrstugu-berget.

Akvarellutställning med  Marianne Kube ägde rum i Tvättarbostaden oktober – november. Marianne ställde ut tio akvareller under temat Sigrids 20-tal. Det var bilder från moderns fotoalbum som leget modell för målningarna.

Verksamheten i Tvättarbostaden

Knyppling sedan i januari träffas några för att förkovra sig i knypplingens hantverk Jämna veckor på måndagar kl. 9.30 – 13.00 och ojämna på tisdagar kl.16.00 – 19.00. För att vara med behövs inte att man knypplar man kan lika gärna hålla på med något annat gammalt hantverk. Vi har fått en vävstol och vi har bildvävsramar m.m. Kanske finns det någon som kan den gamla konsten med rotslöjd?

Musikgruppen under Ronny Lindgrens ledning träffas tisdagar kl. 13.00 – 14.45 Här hör både gitarr, dragspel och fiol hemma. Denna grupp spelar för pensionärsgrupper och förgyller bl.a. Vårby Pinnarnas terminsavslutningar och medverkar vid Spelmansdagen.

Släktforskning den som kört fast i sin egen forskning eller vill få hjälp att komma igång är välkommen på onsdagar kl. 14.00 – 16.00 Annan tid efter överenskommelse. Det har inte varit någon stor tillströmning, men det är ca 5-6 personer som Thore hjälpt på traven.

Husen

Från och med 131231 har vi inte något hyresavtal med varken HUGE eller kommunens Kultur- och Fritidsförvaltning. HUGE har däremot ett avtal med kommunen. Det är meningen att alla kulturföreningar skall teckna någon form av nyttjandeavtal. Dels beror frånvaron av tecknat nyttjandeavtal på oklarheter i försäkringsfrågan, vilka nu Hembygdsförsäkringar har rett ut dels på att vi vill få en syn på husen så att alla är medvetna om i vilket skick de är. Någon gemensam syn med HUGE, kommunen och förenigen har inte skett.

 

Myrstugan

Under 2014 har det varit tre inbrottsförsök via fönstret i köket. Där har fönsterhakarna spräckts och på grund av spänningen mellan fönsterluckor och innervägg har åter en stor del av väggen rasat ner.

Vid ett av tillfällena hade okända personer tagit sig in i huset och haft en större fest. Man hade även funnit nyckeln till förrådet och använt trädgårdsstolarna (vilka dock hade slängts in igen) Personerna tog nyckeln med sig, så nu har vi sent omsider fått nytt lås. För övrigt så försvann, handdukar, trasmattor och en hel del porslin och glas krossades. Vidare hade de sprejat köket med branssläckarpulver. Maj-Lis, Margareta och Helene tillbringade en hel dag med att försöka återställa huset i någorlunda skick.

Fönsterluckorna vid köksfönstret är nu så sönderbrutna att järnlemmen som skall hålla dem på plats inte får något riktigt fäste.

Trappan till förrådsboden har åter blivit uppbruten och använts att elda med, och den har inte blivit lagad under sommaren.

När det gäller barn verksamheten vid Myrstugan så kvarstår problemen med utemiljön och att det inte finns någon toalett/Bajamaja att tillgå.

Föreningen försöker påverka både HUGE och kommunen att få till stånd en flytt av Myrstugan ner till en av kommunen ägd tomt vid Albysjön. Myrstugubergets friskola och de två Gruppboendena är intresserade av att hjälpa till med gammaldags köksträdgård m.m.

Tyvärr bollas frågan runt mellan makthavarna.

 

Lilla Dalen-torpet

Verksamheten har varit tillsyn, slåtter och nya lås/reparering etc efter inbrott.

 

Hagalund

Tvättarbostaden

Året började med inbrott och stöld av datorer, USB-minnen m.m. och avslutades med ett inbrottsförsök. Vid stölden så visade det sig att larmet hade gått men G4S kom inte förrän 1½ timme senare, de lämnade ingen rapport och återställde inte larmet. De är inte så på alerten som tidigare larmtjänst. Efter senaste försöket har vi nu kamerabevakning av arbetsrummet innan för köket. Kamera med IR ljus och ljud sensorer, direkt larm till föreningens e-postadress.

 

Trädgården, som är en del av museimiljön, uppskattas av många besökare. När det gäller den fortsatta utvecklingen av trädgården har föreningen hämtat mer kunskap om gamla växter från Hembygdsförbundets arbetsgrupp ”Gröna blad”. Sakta men säkert kommer vi att få en trädgård som den kan tänkas sett ut på 40-talet.

Den gamla syrenhäcken fick ny kraft genom en hård och radikal beskärning. Nu skjuter den nya rotskott och ser ut att kunna bli riktigt tät. HUGE ’s bidrag med 10 syrenbuskar 2013 överlevde den torra sommaren genom ständigt tillskott av vatten. Tyvärr infriades inte våra förhoppningar om minskad olovlig skörd av vad trädgården ger av blommor och frukt. Under sommaren var det stor åtgång på allt som gick att äta. Nu försöker Maj Svendsen med lite taggigt mellan träden och i gluggarna mellan syrenbuskarna.

Komposten, Majs Sisyfosarbete, har äntligen börjat ge effekt. Nu har vi embryot till fin mylla, feta maskar och en varm barnkammare till kopparödlorna.

 

Informationstavlan med info-brevlåda lockar många vandrare att stanna till och läsa om våra aktiviteter. I brevlådan finns olika informationsmaterial.

Under sommarhalvåret har vi haft många spontana besök som inneburit både snabba visningar av våra skatter och samtal med många olika teman. Många initieras av att personerna stanna till vid anslagstavlan och sedan kommer ner till trädgården. Sommarens Kaffepanna har resulterat i några spontana kaffegäster.

 

HUGE har presenterat oss ett Gråpäron träd. Detta skall – med god omvårdnad – kunna bli det nya vårdträdet. Nu saknar vi bara en flaggstång med dito flagga.

 

Bryggan är fortfarande sned och den efterlängtade tvättbryggan lyser fortfarande med sin frånvaro.

 

Inventarier

Det efterlysta linneskåpet till tvätterimuseet har inte hörts av.

 

FAS – 3

Thore Ångquist har fått sin plats hos oss förlängd med två år, dvs till 20160501

Under året har hans forskning mest gått ut på att kartlägga innevånarna i de gamla husen som nu är rivna. Det senast rivna var Lilla Källan, vid Spendrup.

 

 

Skrivelser och remissvar

Yttrande över detaljplan Östra Vårberget samt en fortsatt kommunikation angående tidigare remissvar avseende strandpromenad till Flottsbro.

 

Affischer och notiser Vi har utnyttjat kommunens tryckeri till Affischer och Klisterprinsen för att få dem uppsatta på kommunens anslagstavlor. Klisterprinsen är en otrolig service som inte kostar föreningarna i kommunen något – och är ett helt privat initiativ till föreningslivet.

Kommunens Aktivitetskalender, Mitt i Huddinge, Södra Sidan och DN har tagit in notiser om verksamheten i Hagalund.

Myrstugubladet har även det haft kortare meddelanden om vår verksamhet.

 

Tack

Till HUGE vars personal ställer upp med goda råd och ibland även förverkligar styrelsens önskelista. Försöket med sjövatten till trädgården i Hagalund hoppas vi blir en verklighet under 2015.

Vårby-Fittja hembygdsförening säger TACK till alla och envar för året som gått.

Vårby den 7 februari 2015

 

Helene Müller                Olle Magnusson              Maj-Lis Johansson

Ordförande                     v Ordförande                    Sekreterare

 

Agnes Le Fevre             Maj Svendsen                  Ronny Lindgren

Kassör

 

 

Jeanette Lindström       Margareta Karlberg

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter