Förtjänsttecken


Inom hembygdsrörelsen finns olika former av förtjänsttecken som delas ut. Några former kan användas av föreningar på lokal nivå, ett fåtal används på distrikts- och förbundsnivå.

1. Ginstnål "Halland vår hembygd" - LOKAL NIVÅ
Föreningen beställer hos distriktet (hembygdskonsulenten)
En halländsk lokal rockslagsnål/knapp för medlemmar i Halland som en hembygdsförening kan dela ut för att visa uppskattning för ideellt arbete. Ginstknappen beställs hos hembygdskonsulenten på tel. 035-17 77 74 eller 073-44 05 008 eller e-adress: [email protected]Image
 

2. Hedersdiplom - LOKAL NIVÅ
Föreningen beställer hos distriktet (hembygdskonsulenten)
En hembygdsförening eller en hembygdskrets kan dela ut ett diplom till medlemmar som uppskattning för ideellt arbete. Ett diplom som är av traditionell art kallat "föreningsdiplom" och ett diplom med en vit yta i mitten för fri textning kallat "Hallandsdiplom". Bägge diplom är illustrerade av Stefan Gustafsson särskilt för den halländska hembygdsrörelsen. Diplomen beställs av hembygdskonsulenten på tel. 035-17 77 74 eller 073-44 05 008 eller e-adress: [email protected]

Hallandsdiplom        Föreningsdiplom

 

3. Hedersnål för förening eller hembygdskrets - LOKAL NIVÅ 

Varbergs hembygdskrets delar ut hedersnål med diplom till medlemmar i kretsens föreningar.
Ansökan med motivering inlämnas av respektive förening senast vid kretsens styrelsemöte i mars för utdelning vid Varbergs hembygdskrets årsmöte i maj.

Hembygdskretsen beställer hos Sveriges Hembygdsförbund
En lokal hembygdsförening kan dela ut en hedersnål till en medlem för att visa uppskattning för ideellt arbete. En hedersnål för föreningsutdelning beställs från Sveriges Hembygdsförbund, Box 6167, 102 33 Stockholm eller per tel. 08-34 55 11 eller e-adress: [email protected] 

 

4. Hedersnål med lagerkrans – DISTRIKTSNIVÅ
Hembygdskretsen beslutar och beställer genom hembygdskonsulenten
Intiftades år 1971 och är ett förtjänstmärke som delas ut på regional nivå. Utmärkelsen är distriktets högsta, som enbart kan erhållas en gång. Mottagaren utses av respektive krets enligt dessa regler:
A. Personen ska ha varit medlem i hembygdsrörelsen under ett flertal år.
B. Personen ska ha varit aktiv inom hembygdsrörelsens verksamhet under ett flertal år.
Förtjänsttecknet kräver en skriftlig motivering till Sveriges Hembygdsförbund. Respektive hembygdskrets i Halland insänder namn, adress och motivering till konsulenten före 1 mars. Hembygdskonsulenten sköter beställningen av hedersnålarna och sänder dessa till den person som ska dela ut hedersnålen. Distriktet står för kostnaden. Det är enbart möjligt att erhålla en hedersnål med lagerkrans en gång. Hembygdskonsulenten för en lista på de personer som erhållit denna utmärkelse. Är ni osäker på om föreslagen person redan erhållit utmärkelsen, ring eller e-posta hembygdskonsulenten. 

 
 

 

 
Förening:

Varbergs Hembygdskrets

Skapad av: Varbergs Hembygdskrets (2019-01-31 06:46:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Varbergs Hembygdskrets (2019-01-31 07:04:09) Kontakta föreningen