Föreningsträffar


Hösten 2018 inbjöds alla föreningar i Varbergs hembygdskrets till en speciell föreningsträff. Tanken väcktes för att få tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Det kan nog konstateras efter första träffen att den blir ordinarie återkommande på kretsen arbetsprogram.

 

Föreningsträff 22 oktober 2018

Editerad av: Kenneth Johansson (2018-10-23 14:40:19)