Bengtssonska magasinet


När järnvägen Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga drogs genom Vara 1866 uppfördes snart flera spannmålsmagasin som tog hand om Varaslättens spannmål för vidare befordran till oftast Uddevalla och därifrån till England. Firman Thorburn byggde detta magasin, som stod färdigt 1867. Senare uppfördes en torkria inne i magasinet. I slutet av 1800-talet övertogs magasinet av Johan Bengtsson, efter vilken magasinet nu namnges. Efter Johan Bengtssons bortgång hyrdes magasinet ut till Skaraborgs läns centralförening. I början av 1960-talet upphörde verksamheten. Sedan 1982 förvaltar Vara hembygdsförening byggnaden som ägs av Vara pastorat. Bengtssonska havremagasinet är idag byggnadsminne.

 

 

 

 

Förening:

Vara Hembygdsförening

Skapad av: (2013-03-24 19:08:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vara Hembygdsförening (2019-07-03 17:26:33) Kontakta föreningen