Välkommen till Vara Hembygdsförening

föreningen för Varabor med känsla för sin bygd!
Vara Hembygdsförening, bildad 1956, har Vara socken som sitt verksamhetsområde.

Verksamheten omfattar

  • årsmöte och höstmöte där programmet oftast kretsar kring ortens historia
  • en årlig utfärd till en kulturhistoriskt intressant plats i Västergötland
  • förvaltning av tre kulturhistoriskt värdefullabyggnader: Bengtssonska spannmålsmagasinet, Idas paviljong och Vara gamla oljekällare
  • förvaring av föremål av lokalhistoriskt värde
  • publicering av en skriftserie om Varas historia
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter