EU-stöd Vänge hembygdsgårdVåren 2019 beviljades Vänge Hembygdsförening sammanlagt 760 851 kr i stöd från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling för tre projekt

  • Väderkvarnen, Vänge-Ekeby, 267 498 kr
  • Karlssongården - Hembygdsgården i Vänge-Ekeby, 228 307 kr
  • Tillgänglighet och information vid Vänge hembygdsgård, 265 046 kr

 

De båda första projekteten är nu avslutade, medan tillgänglighets- och informationsprojektet fortsätter ett par år till. Bidragspengarna täcker 90 procent av budgeten för genomförande av varje projekt.

Genom projektet Väderkvarnen, Vänge-Ekeby, som beviljades av Länsstyrelsen i januari 2019, har vi kunnat få vår fina, drygt 210 år gamla väderkvarn upprustad. Arbetet har utförts kunnigt och väl av Kyrktak bygg & konsult AB i Norrköping. Kvarnen har fått nytt spåntak som tjärats två gånger med äkta dalbränd trätjära, och väggarna har målats med slamfärg i kulören Falu ljusröd. Sommaren 2020 har fönstren kittats och målats. Väderkvarnen ägs av Hembygdsföreningen och kostnaderna för dess vård vilar därmed helt och hållet på föreningen. Genom detta landsbygdsstöd slapp vi skrapa helt rent i kassakistan, och kan njuta av anblicken av den vackra kvarnen och vara trygga med att taket är tätt.

Med projektet Karlssongården - Hembygdsgården i Vänge-Ekeby som Länsstyrelsen, beviljade i mars 2019 kunde vi genomföra en välbehövlig restaurering av gårdens ytterdörr (ommålning, trälagning, tätning, låsbyte) samt kökets och farstuns alla ytskikt, inklusive tak, väggar, dörrar, dörr- och fönsteromfattningar, innanfönster, skåpdörrar och spismuren i köket. Också innanfönstren och karmarna i salen och kammaren fick vi råd att låta måla.

Eftersom huset är så gammalt - troligen sent 1700-tal, och är byggnadsminne, har projektet krävt varsamma metoder utförda av kunniga hantverkare, liksom medverkan av antikvarisk expert. Den duktiga målaren Jennie Larsson från Hustrestauratören Affinera AB har utfört det mesta målningsarbetet, med hjälp av en murare för omputsning av spismuren. Hesta snickeri har restaurerat den vackra originalytterdörren. Agnetha Pettersson, antikvarie på Upplandsmuseet, har hjälpt oss analysera fram originalkulörer och överväga metoder, tillsammans med Jennie och personalen på Hesta snickeri. Vi tackar er varmt för väl utfört arbete!

Det tredje EU-projektet gäller Tillgänglighet och information, och syftar till att Hembygdsgårdens fina miljö och kunskaperna om dess historia ska bli mer tillgängliga för alla, oavsett ålder och funktionsvariationer. På åtgärdslistan finns en ramp för att lättare kunna komma in i Karlssongården, uppskyltade handikapp-parkeringar, och flera förbättringar vid väderkvarnen. Det ska bli fler och tydligare informationsskyltar, som ger praktisk vägledning, information om husen och om gårdens och Ekeby bys historia. Projektet pågår ytterligare ett par år, och är ännu i förberedelsestadiet.

Tack vare fastighetsägarens, Uppsala stift, tillmötesgående får vi dock redan vintern 2020 en välkommen standardhöjning ifråga om tillgänglighet och bekvämlighet för alla besökare, i och med den handikappvänliga WC med skötbord, som nu byggs i brygghusets högra del.

 

 

EU-stöd Landsbygdsutveckling 2020


Förening:

Vänge Hembygdsförening

Ändrad av: Vänge Hembygdsförening (2020-09-28 18:21:47) Kontakta föreningen
Skapad av: Rosemarie Fiebranz (2020-09-28 17:19:03) Kontakta föreningen
Förening:

Vänge Hembygdsförening

Ändrad av: Rosemarie Fiebranz (2020-10-11 17:03:37) Kontakta föreningen
Skapad av: Rosemarie Fiebranz (2020-09-28 16:31:27) Kontakta föreningen