VÅRA BYGGNADER

 

 

Foto Maria Gustavsson

Käslingestugan.
Har tidigare  stått i byn Käslinge och tillhört Käslinge Storgård. Den är uppförd omkring år 1840. Den innehåller storstuga och kök samt på övre våningen nattstuga och kammare.
1968 flyttades stugan till Hembygdsgården. Den är nu delvis moderniserad och används vid
kaffeserveringen på sommarsöndagar.

Foto Maria Gustavsson

Fridhemsstugan.

Ryggåsstugan är från Brånstorp nuvarande Fridhem, under Grensholm. Troligen bygd omkring 1800 och representerar en äldre typ av bostäder som var vanlig på
landsbygden under natura hushållningens tid.
Flyttades till Hembygdsgården 1946 och var den första hitflyttade stugan.

Foto Maria Gustavsson

Östra loftet.
Anses vara från slutet av 1700Talet. Den har tidigare stått vid Brånstorp under Grensholm.
Den flyttades till Hembygdsgården 1946.

 

 

Foto Maria Gustavsson


Västra loftet.

Troligen från början av 1800. Den flyttades från Brånstorp och sattes upp på Hembygdsgården 1946.