VALBORGSFIRANDE

</a

Valborgsfirandet börjar i Vånga Kyrka kl. 20,00 med andakt. Kyrkokören.
Vandring med tända facklor till hembygdsgården där elden tänds.

Hembygdsgården öppen från kl. 19,00

Kaffe, korv och lotter finns att köpa.

Vårtalare Lisa Karlsson

SMU:s  barnkör sjunger in våren.

Välkomna