HÄNDE 2016

Torsdag 4 feb. kl. 19,00 i Bergsmansgården.
ALLSÅNG med Åke och grabbarna med Sissi
som leder allsången.

Årsmöte söndag 3 april. kl. 16.00 i Klippan.
Jan-Erik Svennblad berättade och visade bilder från
Doverstorpslägret.

Valborgsmässofirande lördag 30 april.

Fackeltåg till elden, som tändes.
Talare Ryda och Reine. Vånga kyrkokör, Missionskyrkans barnkör,
samt Susanne Holmen Hjalmarsson som höll vårandakt.

5 maj kl.  Kristi Himmelfärdsdag. Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården.
Delar av Vånga kyrkokör deltog. Kaffeservering

8 maj Öppnade Kaffeserveringen och handelsboden för sommaren.

12 juni underhöll Eric och Katarina Hammarström från Vånga.
19 juni underhöll Conny Tillberg under kaffet.
7 aug. underhöll Karen och Gunnar. KORP. från Vånga.

11 maj Torpvandring med buss kostnad 20 kr.
avgick från Vånga kyrka.

2 juni Vandring vid Glans kalkbruk och Vandringsleden.
Samarrangemang med Norrköpings kommun/ Natur och Fritid
Lars Frölich berättade tillsammans med hembygdsföreningens guider:
Bland växter och kulturlämningar.

Lördag 2 juli. Naturvandring med Christer Sandberg.

Onsd. 6 juli Våffelkväll.
Inga-lills goda våfflor samt musik och sång av Sissi och Grabbarna.
Kaffeservering, Tipspromenad och Lotterier, Handelsboden öppen.

28 aug Hembygdsdagen kl. 13,00
Talare Carina Perenkrans Sedvanliga arrangemang.

14 sept.  Berättarkväll i Brasans sken i Käslingestugan.
Temat: Så var det förr. Kaffe serverades.

28 sept.  Berättarkväll i Brasans sken i Käslingestugan.
Temat: Så var det förr. Kaffe serverades.

12 nov. Arkivens dag. Vånga hembygdsarkiv.