VÅNGA HEMBYGDSARKIV


  Arkivens dag alltid andra lördagen i november.

I ÅR INSTÄLLT.

Image
Beskrivning: Arkiv / Ingegerd Fotograf: Lars Johansson

 Vill du besöka vårt arkiv för att släktforska, boka en tid.
Ring  Ingegerd Söderholm på  mob.076 108 33 68
eller på mail: [email protected]
så bestämmer vi en tid för besök.

Till vår hjälp har vi kortregister över födda i Vånga, med hänvisning till Lars Lindblads släktregister, samt hans brevsamling med släktforskare. Ankommande och avgående brev.

Avfotograferade kyrkböcker, födda, vigda, döda samt husförhörslängder mellan åren 1659-1894 från Vånga. I arkivet finns också mikrofilmer från Vånga och flera angränsande församlingar.

Fotosamling från amatörfotografen Axel Eriksson, från åren 1916-1920. Hans foton berättar om gångna tider i Vånga och Risinge. Vi har 2000 glasplåtar framkallade.

Kulturhistoriska handlingar av Valter Granehult, Bengt Olsson och Amanuens Gustaf E. Olsson.

Vånga sockens historia i form av pressklipp, fotografier och diverse äldre handlingar och avskrifter.

Vånga Hembygdsarkiv förvarar också Förenings och Gårdsarkiv.

Vi finns nu också på  www.bygdeband.se    Känns personer igen i vårt album i bygdeband,
hör av er till oss.  Eller till [email protected]

Editerad av: Ingegerd Söderholm (2020-10-13 12:01:52)