NY ARKIVENTRE

En helt ny Arkiv entre har iordningställts under några veckor i månadsskiftet oktober- november 2017.
Den är handikappsanpassad med ingång nerifrån stora gräsparkeringen.

För att finansiera entren har vi fått:
c:a 65 % EU-pengar via Svenska Hembygdsförbundet
Länsstyrelsen Östergötland.
25 % från Norrköpings kommun
Resterande 10 % har Vånga Hembygdsförening stått för själva.