ÅRSMÖTET

Årsmöte söndagen 2 april kl 16,00 i Klippan.
Sedvanliga mötesförhandlingar, kaffe och lotterier.

Årets talare: Historikern Mikael Andersson
Berättar om ” LÖVSTAD EMELIS GÅVA.”