Styrelse och kommittéer

 

Styrelse
Ordförande Margareta Zetterström
Vice ordförande Arnold Pettersson
Sekreterare Kent Svensson
Kassör Gunnel Werner Svensson
Vice sekreterare Monica Andersson
Hemsidesansvarig Arne Wolgast
Ledamot Kjell Gustavsson
Ledamot Conny Gustavsson
Ledamot Göran Sahlgren
 Suppleant Mikael Magnusson
Revisorer
Ordinarie Sten Nilsson
Ordinarie Anders Pettersson
Ersättare Gun Tyberg
Ersättare Lars-Göran Andersson
 Kommittéer
Servering Margareta Zetterström (Sammankallande)
Gunnel Werner Svensson
Gunnel Johansson
Monica Andersson
 Märta Wolgast
Byggnads- & Naturvårskommittén Arnold Pettersson (sammankallande)
Lars Tyberg
Benny Öst
Anders Pettersson