Om oss

Välkomna till Valö-Forsmarks Hembygdsförenings hemsida!

 

I nordöstra Uppland ligger de två socknarna Valö och Forsmark. I dag ingår de i Frösåkers församling i Östhammars kommun. De är två socknar med vallonbruk, kustnatur och skogs- och jordbruksbygder. I Valö och Forsmark bor det c:a 800 människor.
Valö-Forsmarks Hembygdsförening bildades 1948 och är...

Läs mer >

Nyheter

Spelmansstämma 4 augusti 2024 vid hembygdsgården i Vigelsboäng

Stämman startar kl 13.00 

Vi kommer att ha servering och möjlighet till köp av något grillat

Inträdesavgiften är 60:- per person

Innan stämman kommer det att vara en friluftsgudstjänst för de som vill delta och den...

Läs mer >