Stationsvägen 2006.jpg

Stationsvägen 2006.jpg
Foto från 2006.
Till det yttre har huset på Stationsvägen 4 inte ändrats så mycket. Huset på Turkosvägen 2 som ursprungligen var putsat och vitkalkat har klätts med fasadtegel. Järnbommen till vänster i bild finns fortfarande kvar trots att det inte bundets några hästar i denna på många år. När inte stationen var dygnet-runt bemannad fanns under några år en telefonkiosk på platsen nära bommen. 

Förening:

Vallkärra-Torns Hembygdsförening

Skapad av: Vallkärra-Torns Hembygdsförening (2010-10-19 20:54:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vallkärra-Torns Hembygdsförening (2010-10-19 20:54:34) Kontakta föreningen