Museet

Vallkärra Hembygdsmuseum förvaltas av Vallkärra-Torns Hembygdsförening och är öppet på föreningens hembygdsdagar eller efter överenskommelse med Holger Andersson tel. 0706/35 51 80. Museet innehåller L.J. Sw:son Clementz samlingar av stenåldersfynd och allmogeföremål från Vallkärra med omnejd.

L.J. Sw:son Clementz Fotograf: L.J. Sw:son Clementz

L.J. Sw:son Clementz