Om oss

Vallentuna hembygdsförening (VHF) bildades 1955 Föreningen är företrädesvis verksam inom Vallentuna tätort och det område som omfattar Vallentuna socken. En av föreningens viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om det som varit – och om det som just nu händer omkring oss. Du är varmt välkommen att delta i vår verksamhet!

VHF är en av Vallentuna kommuns remissinstanser vid översikts- och detaljplanering inför utbyggnad av infrastruktur, bostäder, verksamhetsområden etc. Föreningen ser skyddet av miljö och kulturarv som mycket viktigt.

Styrelsens sammansättning med funktioner och kontaktinformation finns på sidan Kontakta oss

Kontakta oss

 ℅ Sigurd Rahmqvist, Bällstavägen 59 C, 186 50 Vallentuna
 073-096 36 76[email protected]