Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Hembygdstorsdag - Återupprätta stadsbyggnadskonsten

October 6, 2022, 7:00 PM - October 6, 2022, 8:00 PM

Anförande med bildvisning av Kristina Berglund, f.d. stadsarkitekt i Vallentuna och som senior aktiv inom styrelsen för Svenska byggnadsvårdsföreningen. 

Läs mer >

Hembygdstorsdag - Hur mår sjöarna i Vallentuna?

November 3, 2022, 7:00 PM - November 3, 2022, 8:00 PM

Vallentuna kommuns vattensamordnare Frida Hellblom berättar. Hur våra sjöar mår beror mycket på var i landskapet de ligger och omgivande markanvändning. En sjö högt upp i avrinningsområdet omgiven av filtrerande marker har ofta rent vatten, en sjö placerad längre ned i avrinningsområdet omgiven av jordbruk och tätort brottas ofta med övergödning...

Läs mer >

Hembygdstorsdag - Traditioner och seder i advents- och jultid

December 1, 2022, 7:00 PM - December 1, 2022, 8:30 PM

Susanna Widner, sockenpräst i Markim, berättar om traditioner och seder knutna till adventstiden och jultiden.

Läs mer >

Kontakta oss

 ℅ Sigurd Rahmqvist, Bällstavägen 59 C, 186 50 Vallentuna
 073-096 36 76[email protected]

Välkommen till Vallentuna hembygdsförening!

VHF:s styrelse
Efter årsmötet i mars 2022 ser VHF:s styrelse ut så här:

Ordförande: Sigurd Rahmqvist
Vice ordförande:  Jimmy Ullgren
Sekreterare:  Lars-Bertil Ohlsson
Kassör:  Staffan Rosander
Arkivarie:  Pelle Ohlson
Redaktör:  vakant, tf: Staffan Rosander
Ledamöter:  Per Iko, Peter Kristiansson, Barbro Lindeborg och Gertie Palsén

Om oss

Vallentuna hembygdsförening (VHF) bildades 1955 Föreningen är företrädesvis verksam inom Vallentuna tätort och det område som omfattar Vallentuna socken. En av föreningens viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om det som varit – och om det som just nu händer omkring oss. Du är varmt välkommen att delta i vår verksamhet!

VHF är en...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]