Välkommen till Vallentuna hembygdsförening!

Vallentuna hembygdsförening (VHF) bildades 1955
Föreningen är företrädesvis verksam inom Vallentuna tätort och det område som omfattar Vallentuna socken. En av föreningens viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om det som varit – och om det som just nu händer omkring oss. Du är varmt välkommen att delta i vår verksamhet!

VHF är en av Vallentuna kommuns remissinstanser vid översikts- och detaljplanering inför utbyggnad av infrastruktur, bostäder, verksamhetsområden etc. Föreningen ser skyddet av miljö och kulturarv som mycket viktigt.

VHF:s styrelse
Efter årsmötet i mars 2018 ser VHF:s styrelse ut så här:

Ordförande: Sigurd Rahmqvist
Vice ordförande:  Svante Berg
Sekreterare:  Lars-Bertil Ohlsson
Kassör:  Staffan Rosander
Arkivarie:  Pelle Ohlson
Redaktör:  Håkan Mossberg
Ledamöter:  Karin Dahl-Strandin,  Jaana Tilles och Jimmy Ullgren

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter