Vita Stenen

I mitten av 1700-talet öppnades ett nytt marmorbrott vid Gjellbeck nära Drammen i Norge. Man skulle här bryta marmorblock till den  planerade Marmorkyrkan i Köpenhamn, blocken lastades på skutor , som sedan seglade längs den svenska kusten ner till Norges dåvarande huvudstad.


Marmorkyrkan i Köpenhamn

En av desa skutor råkade , då den seglade utanför Valldas kust, ut för en nordlig storm. Man tog nödhamn i den södra viken av Stensholmen. Stormen vred emellertid på väst och skutan sjönk med sin last.

Fiskarna i området har i mer än 200 år sett att det legat några vita stenar på botten vid Stensholmen. Axel Andersson beslöt sig i början på 1900-talet att plocka upp en av desa stenar. Efter flera misslyckade försök lyckades han , tillsammans med andra itresserade, lyfta stenen under den kalla vintern 1940. Stenen fraktades i land och några militärer reste den vid Valldahemmet. Här står den idag som ett monument över bondeseglationen.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter