Valldaboken

Valldaboken finns nu i nytryck till
glädje för alla som vill veta mer om
vår hembygd och dess historia.
En utmärkt gåva till barn och
barnbarn eller bekanta som har
flyttat till Vallda eller kommer att
flytta hit. I den nya utgåvan har vi
uppdaterat terrängkartan samt gjort
ett tillägg i boken så att samtliga
bostadsområden som byggts i
Vallda finns omnämnda.
Boken kostar Kr.400:- och kan
köpas hos Hembygdsmuseet i Kungsbacka,
på pastorsexpeditionen i Vallda eller
genom att kontakta någon i styrelsen.

En bok om Vallda i forntid fram till nutid.
Den innehåller ca: 50 artiklar, samt 100 talet bilder.
Både svartvita och färg på folk och natur.
Boken innehåller följande rubriker:

Kulturhistoria:
Vallda genom årtusenden
Emigration till Amerika
Kyrkohistoria
Kyrkogården
Metodisterna
Den farlige mannen från Vallda
Skolor och skolundervisning
Socialvård
Föreningsverksamhet
Koloniverksamhet

Näringar:
Jordbruk och boskapsskötsel
Trädgårdsodling
Sjöfart
Fiske
Lanthandel
Kommunikation

Natur:
Kärramosse-Ett unikt gränsfall
Vallda Sandö-Hit kommer alltid våren först
Hördalen- I skuggan av gammelekar

Bebyggelsehistoria:
Från fattigsmåbrukarbygd till förortssamhälle.
Vallda kyrkby.
Vallda säteri.
Prosten Hjortsbergs Gustafsberg.
Gustavsberg och dess ägare.
Torpet Dannevaden på Vallda Sandö.

Några valldaprofiler:
Gustav Hjortberg-den kloke prästen i Wallda.
Patrik i Backa-dialektforskare.
Edvard Kee-hembygdsforskare, handlande,
diktare och spelman.
Spelianus eller Adel i Lycka.
Tilda Andersson-fotograf.
Bakom glaset på en tavla.
Tecknare , grafiker, freskmålare. Torsten Billman
konstnären som gjorde vad han ville.
Sigge Strand- kulturpersonlighet verksam i
Vallda 1979-2001.

Folkliv-några minnesbilder:
Byggdeoriginal i slutet av1800-talet
Fredrik Pettersson berättar.
Sanning och skrömt-Petter Andersson berättar.
Livets sorger och glädjeämnen-Arne Rydén minns.
Livet på1920 och 30 talet-Erik Nilsson berättar.
Stugornas folk på 1920-talet-Ture Andersson berättar.
Så talte de gamle- Berättelse från Buera
förmedlade av Gösta Engberg.
Vallda under beredskapstiden 1939-45
några minnesbilder.

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter