Linbasta


Image

Linbasta.

Linbasta här vid Torås är sannolikt uppförd på 1700 talet.
Den ägdes och användes gemensamt av de kringliggande gårdarna.
Före laga skifte på 1840-talet fanns det ett trettiotal
gårdar i Torås och Norby byar.
Linbasta tillhör sedan år 1959 Norhallands Hembygdsförening.
Vallda hembygdsgille ansvarar för tillsyn och vård.

 

 

Editerad av: Leif Samuelsson (2021-01-11 16:31:20)