Till kommunstämman


Till kommunstämman med Wallda socken

Den 27 december 1911

Som jag i nära femti år,
Församlingsbo har varit
Och ännu står jag där jag står
Fast ofta illa farit.
Men nu jag ser ett räddningsstrå
Som kanske mig kan bärga;
Som friherre jag än vill stå
Och mig från nöden värja

Som tjänsten för vår fjärdingsman
Är nu förklarad ledig
Och jag den finner kan gå an
För mig såflink och redig:
Jag skall den sysslan sköta väl
Till allmänhetens fromma
Att ingen vilsekommen själ
Må i fördärvet komma

Jag tror jag danad är härtill
Och av försynen sänder,
Ty den som ärligt leva vill
Sig till det rätta vänder.
Och regeln lyder som man vet
Och tro den, den som kan det,
Att ingen gärna är profet
I egna fosterlandet.

Men jag i Blekinge är född
Och ej av socknens fäder
Och ej min släktskap här är strödd
Som nog er alla gläder.
Ett hetsigt sinne, stolt och arg
Jag ständigt haft på lager
Man endast gör som Kajsa Varg:
Man hela smörjan tager.

Ja tag mig nu med hull och hår,
Jag villigt vill bedyra
Att ännu jag i mantal står
Om än på alla fyra
Och skatten skall jag driva in
Och sysslan ärligt sköta.
Det säger jag C.A.Sundin
Vad än mig månde möta

Som ovan

C. A. Sundin

Förening:

Vallda Hembygdsgille

Skapad av: Leif Samuelsson (2018-11-24 19:12:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Leif Samuelsson (2020-10-19 17:24:30) Kontakta föreningen