Medlemskap

Vill du bli medlem?
Medlemsavgiften för 2017 är
165:- för makar/sambor
135:- för enskild
i medlemspriset ingår en årsbok:

                      Och två medlemsblad.

 Är du intresserad ?
Betala avgiften på Bangiro 5896-0030
Lämna namn och vilket gille du vill tillhöra.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter