Vak upp (1875)

Vak upp! (1875)

Vak upp! du åldriga folk som slumrar
Så tyst i tidernas falska garn.
Vak upp! och se hur handlöst tumlar
Liksom en docka för våldets barn.
Vak upp! och skåda med öppet öga
Hur listigt våldet ifrån det höga
Vill binda dig uti träldomsband.
Skall du dig längre så slaviskt böja?
Kan du ej fri och självständig höja
Din frihetsfana i fäders land?

Vak upp! och skåda hur örnar frossa
Uppå din slumrande jättekropp.
Vak upp! och handen ur bojan lossa
Och jaga bort denna snikna tropp.
Vak upp! Din styrka nu lär att känna
Du skall ej kolen förgäves bränna
När du vill bliva ett lycklig folk.
Dig själv har bundit och lös kan bliva,
Din frihet kan du ju själv dig giva
Blott du har ENIGHET till din tolk

Vak upp! Hur kan du så tåligt lida
Att dina tjänare plåga dig?
Vak upp! Hur kan du så länge bida
Med nakna fötter på törnig stig?
Vak upp! Du kan ju dem spetsen bjuda,
Lik lagman Thorgny låt stämman ljuda
Och var självstädig lik Ivar Blå.
Ja, stäm i korus med dina fäder
Att även du under dina kläder
En folklig konung kan träffa på.

Vak upp! Och lossa på band och bojor,
Upplös ditt gamla förmynderskap.
Vak upp! och skåden från låga kojor
Det bottenlösa Ginungagap,
Som ej kan fyllas med vanlig föda
Ej av förtjänsten av svett och möda.
Din frihet även det sluka vill.
Vak upp! därföre du landets kärna
Vak upp! och modigt din frihet värna
Och ej din härliga lott förspill!

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter