Kungssång (1911)

Kungssång (1911)

På gammal äkta svensk manér
Vi dricka kungens skål.
Må landets välgång mer och mer
Förverkliga det mål
Som vackert valspråk syftar till
Från blank och öppen sköld.
Må framtidshjulet ej stå still
På grad som visar köld

Vår tid den full av oro är
Det städse så har gått,
Historien nog vittne bär
Det varit tidens lott.
Dock, på monarken vilar allt
Ja, landets lugn och frid
Ty rätt och sannings äkta halt
Bär seger allan tid

”Med folket för vårt fosterland”
Lyd högt och frukter bär,
Kring berg och dal, från strand till strand
Och svenska folket lär,
Att lyckan över landet går
På fast och säker mark
Då över alla parter står
En storsint lugn monark

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter