Bort med lyxen ( 1876)

Bort med lyxen! (1876)

Bort med lyxen slopa slopa
Landshövding och president
Och små bispar höres ropa
Över landet men vad hänt
Jo de sitta ännu fasta
Uti sadelen i ro
Där de sina kroppar lasta
Med gudsgåvor kan jag tro.

Ja de får nog sitta stilla
Intill världens sista dag,
Och då vore det ej illa
Om de kunna släppa tag.
Inom sina gårdar än,
Famnar ömt om murkna stammar
Dömda till förgängelsen.

De som lever för att äta
Finnas ännu många fler,
Som på landets välstånd fräta
Och de ökas mer och mer
Och de uppå folket frossa
Liksom korpar på ett as
Kan man icke de förlossa,
Skicka dem ett resepass?

Kan man ej på många ställen
Draga in på ämbetsmän?
Som om middag hava kvällen,
Slut på sina arbeten.
Eller hava dubbla löner
Fast de äro enkla män.
Slopa! Hören våra böner
Alla svenska riksdagsmän!

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter