Affärsgöromål

Trots tidskrävande affärsgöromål
var Edv Ke den flitige samlaren
och inte minst den omtyckte
författaren av tillfällighetdikter

Jag har satt mig ner till att skriva en värs
å önskana löcka, den gamla Krestina
så kommer en, som har köplust för härs
så ropar en annan, att nu svärmer bina
Hur värsen skall bliva, då vete den hårn
för folk ä´t i boa, å folk ä´t på gårn

Nu doppar jag pennan, men då ropar en
”En halv fjärndel snus utå Mellgrens dä bästa”
En an ska gryn å en slank fotogen
Å en ropar: ” Tobak och skorper för rästa”
Å en vill ha krita, å en vell ha tran
Å versen bli vesst inte färdi på dan

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter