Albasterös

 

AlbasterödFotograf: Albasteröd

Fornlämningen kallas även ” Albas rös” och är egentligen en hög av stenar i ytan. Den har spår av gles kantkedja. Högen som framträder på den s.k. Valldadrumlinen har inte blivit föremål för någon vetenskaplig undersökning, varför vi inte vet från vilken tid den härrör. Sannolikt är den av typen att döma tillkommen under bronsåldern ( 1800-500 f.Kr.) dessa högar brukar kallas ättehögar eftersom flera individer ofta gravlagts i dem.

albaterösFotograf: albaterös

 

Av ovanstående genomskärning framgår hur en sydsvensk bronsåldersgrav år uppbyggd kring en centralgrav, där den döde lagts i en ekstock eller hällkista tillsammans med ägodelar som vapen eller smycken. Även djur har ibland fått följa med i graven.

Området med högen skänktes 1951 av Gunnar Nordestam till skolan för att bl.a. utgöra en önskvärd komplettering av skolhustomten och för att på lämpligt sätt bevara och vårda.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter