Välkommen till vår nya hemsida!

Midsommarfirande.
Stort deltagande på Ekåsbacken.

 Tack alla som har ställt upp, så vi kan fortsätta med detta firande.
Tack även till gästerna som gör detta till en trevlig tillställning.
Vi kör väl nästa år också?

 

 

 Vallda hembygdsgille!

Bonaden                                     Vallda Hembygsgilles bidrag till jubileumsbonaden

Vallda hembygdsgille
bildades 1958 och är en
ideell förening med
ca: 300 medlemmar.
Syftet med gillets verksamheter är att värna om bygden och dess traditioner samt stimulera intresset och känslan för hembygden

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter