Välkommen till vår nya hemsida!

 

 Vallda hembygdsgille!

Bonaden                                     Vallda Hembygsgilles bidrag till jubileumsbonaden

Vallda hembygdsgille
bildades 1958 och är en
ideell förening med
ca: 300 medlemmar.
Syftet med gillets verksamheter är att värna om bygden och dess traditioner samt stimulera intresset och känslan för hembygden

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter