Karlstorp

Karlstorp, Carlstorp, Karltorp. Nämns i husförhör 1842. Då bor här torparen Carl (?) Larsson med hustrun Stina Lisa Persdotter och tre barn. Torpet lär ha brunnit ned en julafton, och det borde i så fall ha varit 1864, för de sista som finns antecknade här är daglönaren Alexander Hummelgren med hustrun Catharina Pehrsdotter och deras tre döttrar, som flyttar ut detta år. Invid en bergssluttning ca. 50 m. i västlig riktning finns resterna efter en brytgrop, vilken användes vid framställningen av lin. Cirka 30 m. NV om husgrunden finns en uthusgrund.

Torpet lär ha brunnit ned en julafton, och det borde i så fall ha varit 1864, för de sista som finns antecknade här är daglönaren Alexander Hummelgren med hustrun Catharina Pehrsdotter och deras tre döttrar, som flyttar ut detta år. Invid en bergssluttning ca. 50 m. i västlig riktning finns resterna efter en brytgrop, vilken användes vid framställningen av lin. Cirka 30 m. NV om husgrunden finns en uthusgrund.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 15:15:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2017-12-02 12:37:50) Kontakta föreningen