Hagalund

Hagalund. (Koordinaten är något osäker och avser nordöstra huset av tre). Nämns i husförhörslängden 1836. Då bor här Nils Nilsson med hustrun Stina Lisa Larsdotter samt döttrarna Anna Cajsa och Maja Greta.

Av kartor 1876 och 1877 framgår att Hagalund hade tre bostadshus. I början av 1880-talet bor i ett av dem inhyses Gustaf Carlsson, hans hustru Stina Lovisa Eriksdotter samt sonen Svante Ludvig. Den 18 sept- ember 1881 är Svante antecknad som utflyttad till Nordamerika. Våren därpå, närmare bestämt 31 mars, följer föräldrarna i sonens fotspår.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 15:11:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2017-12-02 12:36:29) Kontakta föreningen