Storängen

Storängen. Mangårdsbyggnaden är vad som idag återstår av gården, som utflyttades från Fifalla vid laga skifte 1833-35. Huset uppfördes 1837. Ladugården, som låg ca. 75 m. NO om huset, uppfördes 1935 och hade måtten 46,8 X 15,7 meter. Den innehöll även loge och andra utrymmen och revs våren 1979 för att ge plats åt villabebyggelse.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:13) Kontakta föreningen