Kooperativa föreningen Viking

Storgatan; nuvarande Dialecthuset