Valdemarsviks järnvägsstation fd

Valdemarsviks järvägsstation (f.d.). Sedan 1893 fanns järnväg mellan Östra station i Norrköping och Söderköping. Järnvägen Söderköping - Valdemarsvik började byggas i oktober 1903. Tre år senare och till en kostnad av 1.996.014:- stod den klar. Rälsbyggandet var klart den 7 december 1905, då det första loket anlände till Valdemarsvik. Järnvägen i hela dess längd invigdes för persontrafik den 1/10 1906 (godstrafik redan 23 januari). Stickspåret från Birkekärr till Fallingebergs grusgrop byggdes 1918 och slutade användas 1958, då en konverterad lastbil hämtade grus. Rälsen låg sedan kvar flera år. Den 25/9 1966 avgick det sista personförande tåget från Valdemarsvik till Norrköping och därmed var en 60-årig epok till ända. Stationsbyggnaden, vilken uppfördes 1905 (takstolsresning 7 juni), är ovanligt utformad. Enl. muntlig berättelse så lär de två byggmästare som tillsammans fick uppdraget att uppföra huset ha blivit rejält oense om utformningen. Detta kan man se. Höger och vänster halva är nämligen olika till utseendet betr. formaten på fönster, stående resp. liggande panel samt snickarglädjen. (Men många stationshus är byggda på liknande sätt och alla byggmästare blir väl inte osams, varför historien får tas med en nypa salt). Lokstallet 310 m. öster om stationsbyggnaden började uppföras 1907 och stod klar året efter.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 11:16:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 11:16:06) Kontakta föreningen