Valdemarsviks sparbank

Fotona från 1929-1930.
Storgatan 15.