Namnberget

Namnberget. På den släta hällen har man i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet roat sig med att rista in initialer och årtal. Det sägs att arbetare från Lundbergs läderfabrik blev uppskickade hit för att spana efter anländande fartyg. På den tiden var inte Majeldsberget (på vilket hällen ligger) beklätt med så mycket skog, utan man lär ha sett långt ut i Valdemars- viken. Totalt har upptäckts ett tiotal inskriptioner.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:11) Kontakta föreningen