Stora Hagaborg

Stora Hagaborg. Även kallat "Kalle Magnussons" efter den sist boende och hans syster Anna. Kalle och Anna syns för övrigt på en av bilderna som de två längst till höger. Hagaborg nämns i husförhörslängden 1780- 1802. Då bor här Eric (Jonsson?), hustrun Maria Johansdotter samt hustruns dotter Maja Stina Nilsdotter. Från och med 1833 års karta och 1840-47 års husförhörslängd kallas det Stora Hagaborg (se även "Lilla Hagaborg"). Från att ha varit ett torp, så antecknas Stora Hagaborg fr.o.m. 1885-92 års längd vara en gård. Förfarandet att torparen fick köpa avstyckad mark runt torpet var vanligt vid den här tiden. Anledningen var bl.a. att myndigheterna på detta sätt ville förhindra en alltför stor utvandring till Nordamerika. Från 1 januari 1928 tillhör Stora Hagaborg Valdemars- viks församling, efter att tidigare ha tillhört Ringarum. Upphörde som egen brukningsenhet på 1930-talet, men marken arrenderades och brukades fram på 1960-talet. Husen revs i slutet av 1980-talet.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:12) Kontakta föreningen