Vammarsmåla

Vammarsmåla. Skrivs "Wamarsmaale" år 1428. Benämningen "måla" = mått / utstakat område, visar att gården en gång varit en utflyttad del från Vammar gård. Gården låg tidigare ca. 250 m. norr härom. (Se foto på denna ladugård). År 1885 uppfördes nuvarande man- gårdsbyggnad. Sista ladugården, uppförd 1921, (låg där hälsovårdscentralen i dag är belägen), revs med början den 20 augusti 1972. Övriga hus revs något senare (se kartbilden från 1946), då kommunen inköpte gården, förutom mangårdsbyggnaden. Vammarsmåla kvarn, 200 m. nedströms i Vammarsmålaån, uppfördes 1828.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-21 23:04:03) Kontakta föreningen