Oidentifierade bilder

Personerna på bilderna är mer eller mindre identifierade. Du som har namn på eller uppgifter om personerna - kontakta Valdemarsviks Hembygdsförening [email protected]