Garvarhuset

Garvarhuset. Uppfördes 1921, och inrymde Lundbergs Läderfabrik fram till 1960. Under några år var sedan verkstadsindustri på övervåningen, och sedan har flera mindre företag haft lokaler i huset. (Se även "Sjöhuset" och "Funkishuset").