Väderkvarn

Väderkvarn. (F.d.) Uppförd på Lejonberget år 1900 av kvarnförening med bl.a. familjerna Lundberg och Forssberg som intressenter. Kvarnen uppfördes i trä och stod klar för avsyning den 7/12. Den 12/12 offentliggjordes att kvarnen tagits i drift, genom annons i Valdemarsviks tidning. Efter några år reveterades kvarnen utvändigt. En stormby 1909 raserade delvis kvarnen, som därefter stod öde i några år. Natten till midsommardagen 1914 brann den av outredd anled- ning ned. Kvarnen var försedd med tre par stenar och grynverk av "Löttigers konstruktion". En exakt lika kvarn fanns även i Småländska Älmhult mellan 1895-1902. Även den förstördes av en storm.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:38) Kontakta föreningen