Sturfälts speceriaffär

Foto från 1913.
Sturfälts speceriaffär låg på Storgatan.