Åbäcksholm Valdemarsviks Hembygdsgård

Åbäcksholm. Valdemarsviks hembygdsgård. Uppfördes 1889 av de två kusinerna Sven-Petter Svensson och Sven-Petter Andersson. De flyttade hit från byn Långserum i Yxnerums socken. Huset är byggt som två lika och spegelvända bostäder, dock med ett gemensamt rum på övervåningen. Hem- bygdsföreningen tog huset i anspråk 1978 efter att de sist boende flyttat ut.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-21 19:56:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-21 19:56:50) Kontakta föreningen