BP Bensin

Från år 1933.
BP-macken låg på Centralplan.