Vammar

Vammar. (Koordinaten avser platsen för f.d. man- gårdsbyggnaden). Vammar gård (by) är den plats som har gett namn åt Valdemarsvik. Nämns redan 1383 och skrivs då "Wagmare" - troligen sammansatt av det fornsvenska ordet vagher (vik) och mar (sank äng). . Mangårdsbyggnaden som uppfördes i början av 1800-talet fraktades vid midsommar 1991 per trailer till Grännäs (X 6451650 Y 1547400) där det efter ombyggnad och omdöpning till "Caramba" nu gör tjänst. Gårdens sista ladugård uppfördes 1905 och revs 1966


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:24) Kontakta föreningen