Carlsborg

Carlsborg, Karlsborg (Hejta). Nämns i husförhörs- längden 1859/60. Då bor här arbetaren Carl Erik Svensson, hustrun Johanna Svensdotter samt döttrarna Anna Mathilda och Josefina Wilhelmina. År 1893 bor Carl Erik - nu änkling - kvar här med dottern Anna Mathilda. Till namnet "Hejta" finns två förklaringar: Den ena skulle vara att när folk från trakten öster om samhället skulle in till "Vika" så "hejdade" dom sig här och snyggade till sig innan de gick in i samhället. Förr i tiden gick en gång- och ridstig över skogen mellan Åsvedal och Valdemarsvik, och den kom fram här. Den andra förklaringen är att stället kallades för höjden, och att där bodde en flicka som hade lite talfel, varför hon sa att hon bodde på "Hejta". Den ursprungliga stugan har aldrig rivits, utan byggts på i omgångar. Kring åren 1907-08 byggdes huset om från en- till tvåvånings.


Förening:

Valdemarsviks Hembygdsförening

Skapad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Valdemarsviks Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:23) Kontakta föreningen